www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Hit   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


Hitvallás
Imádságok
Ünnepek(előkészületben)
Advent
Betlehemi csillaghódolás
Karácsonyi üzenet
Újév
Húsvét
Pünkösd
Augusztus 20
új Linkajánló
Hitvédelem(előkészületben)
 
 
 
Untitled Document

Imádságok

Reggeli imák

Jó reggelt, édes Jézusom,
Legyen tiéd minden napom.
Kézen fogva vezess engem,
S ne engedd el soha kezem.
Ámen

*

Én Istenem, felébredtem.
Te őrködtél én felettem,
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
El ne hagyj a mai napon,
Légy kísérőm a jó úton,
hogy parancsodat meg ne szegjem,
Jézusomat hűn kövessem.

*

Két kezünket összetéve,
imádkozzunk reggel, este,
mert van, aki meghallgat,
van Isten, ki választ ad,
fenn az égbe!

 

Esti imák

Én Istenem, jó Istenem!
Lecsukódik már a szemem,
De a tied nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!
Vigyázz az én szüleimre,
Meg az én kis testvéremre,
Mikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
Ámen                        

*

Úr Jézus, én Mesterem,
Te őrizz az éjjelen!
Ámen

*

 

Jöjj, Úr Jézus, őrizd álmom,
Testem, lelkem Reád bízom,
Légy mellettem, ó Jézusom!
        Ámen

Evés előtti és utáni imák

Jöjj, Úr Jézus, áldj meg minket,
Minden napi kenyerünket
                                   Ámen

*

Összeteszem két kezem,
Úgy áldlak, jó Istenem,
Te táplálod testemet,
Fenntartod életemet.

Minden földi szükségem,
Betöltöd te egészen,
Étel, ital, ami jó,
Tőled van, Mindenható.

Bármi kell a jó Úton,
Ma is megadod, tudom.
Hálás szívvel elveszem,
S áldlak drága Istenem.

*

Ima a szülőkért

Atyám, én még gyermek vagyok,
Nem szólok úgy, mint a nagyok.
A szavakat nem keresem,
De azért fogadd kedvesen.
Áldd meg az édesanyámat,
Ki gondoz, és értem fárad.
Nem alszik, és meg se pihen,
Hallgatja, hogy ver a szívem.
Apámat is áldd meg, Atyám,
Ki dolgozik, keres reám.
Karját, lelkét erősítsd meg,
Legyen kemény szíve, meleg.
Nem találom a szavakat,
Jobban tudod, Atyám, magad.
Tudod, hogy én mit gondolok:
Áldd meg, hogy legyenek
Boldogok!           Ámen
Templomban

Vasárnapi harangszóra,
Induljunk el a templomba!
Szívünk nyíljon imádságra,
Figyeljünk az Úr szavára!

Templom után hazamenjünk,
Mindent szépen megjegyezzünk,
Másoknak is elbeszéljük,
Amit Isten mondott nékünk!

 Jézus követése

Szívemet hozzád emelem,
És benned bízom, Uram.
És meg nem szégyeníttetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
 Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.

Utaid, Uram, mutasd meg,
Hogy el ne tévelyedjem,
Te ösvényidre taníts meg,
Miken intézd menésem.
És vezérelj engemet,
A te szent igaz Igédben,
Oltalmazd életemet,
Mert benned bízom, Úr Isten.
Ámen (25.zsoltár)

Hazánkért

Kocsi Gergő (Csergő)Bálint gályarab prédikátor az 1670-es években:
 „Eltöprengtem, hogy mi lett az én hazámból, ama híres Magyarországból. Elfogott a bánat, térdre ereszkedtem, és lassú imát mondtam, hogy maradjon meg ez az ország magyarnak, ne véssék fel a nevünket a halott népek kőtáblájára. Kértem Istent, fogadja el az áldozatomat, és engedje meg, hogy az én áldozatom segítsen Magyarországon.” (Moldova György: Negyven prédikátor Urbis Könyvkiadó 2007)
Könyvajánló:
1. Szívemet hozzád emelem, Uram – imák versben és prózában a Dunamelléki Református Egyházkerület „Sion Hegye” Konferencia telep kiadása
2. Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek országa - Imádságok gyermekeknek – Kálvin Kiadó www.kalvinkiado.hu
3. Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok - Kálvin Kiadó 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007