www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Család   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


 
"A keresztyén asszony számára Isten után első a család. Nem a férj, nem a gyerekek és nem a háztartás vagy a munkahely. A szerető családi kapcsolatok azt követelik, hogy mindenkivel a szükségletei szerint foglalkozzanak. A Szentírás világossá teszi, hogy a férj a vezető, de az ő feladata ezzel az is, hogy segítsen a szükségletek felismerésében és betöltésében."
 
Házasság
Házasságunk üzenet
új Jó házasság
Gyermekek veszélyben
Baj van a gyerekkel?
Abortusz
Feleség és Anya
Egy boldog feleség
Kenyai családok
Zene a családban (előkészületben)
Élettörténetek
új Együtt a gyermekért
új A férfi szerepe a családban
új Nagycsalád
 
 
 
Untitled Document

Egy boldog feleség

Sípos Ete Álmosnéval, egy sok gyermekes lelkésznével beszélgettem a nők szerepéről a családban, a társadalomban és arról, hogy mi a boldogság titka.
- Az Önök házassága közismerten nagyszerű. Minek tulajdonítja ezt?
- Nem minek, hanem kinek. Nem magunknak, Isten nagyszerű ajándéka a házasság. A kulcsa maga Isten. Mi éppen olyan önző módon, a magunk boldogságát keresve kötöttünk házasságot, mint rajtunk kívül nagyon sokan. Szerettük egymást, sokat vártunk egymástól és megterveztünk egy jónak látott családot, anyagi biztonsággal és két gyerekkel.
- Mindketten házasságkötésük után tértek meg. Mennyiben változott meg ettől kettőjük kapcsolata?
- A férjem kötelességtudó ember lévén, a maga hivatása szerint igen elfoglalt volt, sokat olvasott, nyelvet tanult, nem volt az a típus, aki a szoknyámon ül, és nem a konyhában érezte magát a legjobban. Én is igyekeztem a vállalt feladatnak becsületesen eleget tenni, mint feleség, anya, és mint dolgozó nő. A feladatok szaporodtak, a hétköznapok fárasztóak voltak, sok minden elszürkült, és egyre több csalódást jelentett, hogy nem felelünk meg igazán egymás elvárásainak. A szeretet és az egymáshoz való ragaszkodás megmaradt, a problémákat igyekeztünk megoldani, több-kevesebb sikerrel, de már álmok nélkül, fogyó örömök között. Nyolcévi házasság után – a férjem hivatásbeli csőddel, én az anyaságom csődjével – fordultunk komolyan Isten felé, és kezdtük keresni az életünk értelmét, célját, de már nem magunkban, hanem Istennél. Amit magunk terveztünk, csődbe jutott. A legfontosabb kérdésünk az lett, hogy miért élünk és mit tervezett Isten velünk, mert azt tudtuk és hittük, hogy az életünk nem véletlenszerű, hanem Isten akarata szerint való. Imádságunkat, keresésünket meghallgatta és segítségünkre jött. Elvette a legnagyobb akadályt: önfejű életünk bűneit, mulasztásainkat. Rossz lelkiismeretünket megtisztította, bűnbocsánatával és egy új élet lehetőségével ajándékozott meg. Ez volt a megtérésünk, és ezentúl Jézus Krisztus követőiként Isten akaratát akartuk keresni, és cselekedni mind a ketten. Ez volt a legjobb dolog, ami velünk történt. Először bennünk, azután körülöttünk is elkezdtek jó irányban változni a dolgok.
- Hogyan rangsorolná a feleség feladatait: otthon, gyereknevelés, munkahely stb.?
- Nem véletlenül születünk nőnek vagy férfinak. Ketten vagyunk egészek. Nőnek lenni csodálatos dolog! Soha nem éreztem magamat kevesebbnek, csak másnak, mint egy férfi. Ahogyan és amire Isten bennünket teremtett, az maga a tökéletesség. Felépítésünk, képességeink, érzelemvilágunk mind biztosítják, hogy megfeleljünk a saját élethivatásunknak nemünk szerint. A család azt jelenti, hogy egy férj és egy feleség: ha gyermekek is vannak, kell egy apa és egy anya. Mint feleségnek első és legfontosabb személy Isten után az életemben a férjem. Az én feladatom az, hogy segítőtársa legyek élete minden dolgában. Aki mást felüdít, maga is felüdül: ha a férjem boldog és megelégedett, én is az vagyok. A férjem után a gyermekeim, a szüleink, testvéreink és a rokonság a sorrend. A hivatás párhuzamosan fut ezek mellett: egyik sem lehet fontosabb a másik kárára. Ezt a harmóniát egyedül Isten segítségével lehet megtanulni (a Bibliából) és megélni.
- A magyar házasságok kb. fele válással végződik. Mi lehet ennek az oka?
- A válásoknak sok oka van. Néhányat szomorúan tapasztalok én is. Az első ok az Isten nélküli hitetlenség. Egy másik ok a hatalmas identitászavar a nemek között. A feminizmus a 20. század családjának a rákbetegsége. Ez teszi a férfitársadalmat felelőtlenné, és már régen nem tölti be azt az Istentől kapott feladatát, hogy a család gondviselői legyenek. Ezt a felelősséget is – kényszerből - sok nő roskadozva cipeli. Az alapjában önző emberi természet szívesen ruházza át másra a saját feladatát, mert ez igen kényelmes. De meg kell említenünk a gazdasági válságokat is, melyek szintén elősegítették a családok széthullását.
A házassági problémák megoldása ma már szinte minden esetben a válás, és ez a lehető legrosszabb. A baj nem a házasság intézményében van, hanem az önző, emberi természetben. A társadalom is felelős, hiszen mindent meg kellene tenni, hogy gyermekeink az anyjuk mellett nőjenek fel. Igazán így lehetne a lányokat felkészíteni a felelősségteljes anyaságra, nem pedig az ingyen fogamzásgátló osztásával, ami szabadosságra nevel. Tudok olyan édesanyáról, aki 10 gyermeket nevelt fel és mivel 3 év hiányzik a munkaviszonyából, még méltányossági alapon sem kaphat nyugdíjat. Pedig 7 diplomás embert nevelt ennek az országnak, és még 2 kiváló előmenetelű középiskolás gyermeke is ígéretes jövőt hordoz. Ahol az anyaság nem érdemel meg egy minimál nyugdíjat, ott alapjában beteg a társadalom. Nem a  kormány, hanem mi magunk is, akik ezt el tudjuk fogadni. Ahol erős családok vannak, ott a társadalom, az ország is erős lesz.
- Hogyan tudott vonzó nő maradni 11 gyermek után?
- Hogy vonzó nő maradtam-e, nem tudom, de hogy boldog nő, asszony és anya vagyok, azt tudom! Hálás vagyok Istennek, hogy nőnek teremtett, boldoggá tesz, hogy feleségként a férjem segítőtársa lehetek. Mint édesanya pedig csodálatos feladatot kaptam: kicsi életeket bízott rám Isten, hogy gondjukat viseljem, nevelgessem, tanítsam, irányítsam őket. Szebb hivatás ez, mint a legnagyszerűbb művészé, mert én az „élő anyagot” formálhatom. Szeretném, ha gyermekeim, mint hívő református magyar emberek, igazi értékeket vinnének magukkal a családi házból, és hasznára lennének a mi magyar közösségünknek.
- Mit üzen az olvasóknak?
- Súgom a férfiaknak, hogy csak igazi férfi mellett lehet igazi nővé lenni. Talán fordítva is igaz. Tanácsom az asszonyoknak? Merjenek nők lenni, és soha ne adják fel a reményt. Nincs olyan dolog az életben, ami Isten számára lehetetlen lenne. Minden probléma kulcsa egyedül Istennél van. Hozzá forduljon az, aki szeretne szép napokat látni.
- Köszönöm a beszélgetést.
Ágostonné Szőcs Anna
www.anyacska.hu
Segítségnyújtás házassággal kapcsolatos kérdésekben:
Bibliai Házassággondozó Szolgálat: www.bhsz.huA letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné SzŐcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelőlésével.

 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007