www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Család   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


 
"A keresztyén asszony számára Isten után első a család. Nem a férj, nem a gyerekek és nem a háztartás vagy a munkahely. A szerető családi kapcsolatok azt követelik, hogy mindenkivel a szükségletei szerint foglalkozzanak. A Szentírás világossá teszi, hogy a férj a vezető, de az ő feladata ezzel az is, hogy segítsen a szükségletek felismerésében és betöltésében."
 
Házasság
Házasságunk üzenet
új Jó házasság
Gyermekek veszélyben
Baj van a gyerekkel?
Abortusz
Feleség és Anya
Egy boldog feleség
Kenyai családok
Zene a családban (előkészületben)
Élettörténetek
új Együtt a gyermekért
új A férfi szerepe a családban
új Nagycsalád
 
 
 
Untitled Document

6. Parancsolat

Ne ölj!

„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.” (Zsolt.139.13-16)
A parancsolat a gyilkosság több fajtája ellen szól, és itt mégis csak egyet emelek ki, mely szorosan a család kérdéséhez kapcsolódik, éspedig az abortuszt.
Amikor a második gyermekemet vártam, az első nőgyógyászati vizsgálaton az orvos első kérdése az volt, hogy megtartom-e. Az előző gyermek nyugodt várandósság után időre született és egészséges volt. Házasságban éltem. Vajon miért kérdezte meg az orvos? Kinek az érdeke lehetett, hogy az abortusz gondolatát elültesse a szívekben? Az orvos nyilván utasításra cselekedett. Valaki vagy valakik eldöntötték, hogy Magyarországon sok gyermek születik, csökkenteni kell a létszámot. 1984-et írtunk akkor. Több millió abortuszon túl volt már nemzetünk, de még mindig túl sokan voltunk, úgy látszik. Az elmúlt évtizedekben közel hatmillió magzatot öltek meg az anyaméhben. Magyarországon az abortusz a születésszabályozás megszokott módszerévé vált azzal az indokkal, hogy az anya azt tesz a saját testével, amit akar. Pedig a magzat önálló lény. J. Guzwiller egy magzati napló formájában így ír erről:
Október 5. Ma kezdődött meg az életem. Apám és anyám még nem is tudják. Kisebb vagyok ugyan a gombostű fejénél, de mégis önálló lény vagyok. Már minden testi és lelki adottságom meg van határozva. Például a szemem olyan lesz, mint az apámé, a hajam pedig szőke és göndör, mint az anyámé. Már az is el van döntve, hogy lány leszek.
Október 19. Az első vér-és nyirokedényfalak sejtjei és első ütőereim keletkezőben vannak. Mivel egyes szerveim még nem fejlődtek ki teljesen, édesanyám segíti az én vérkeringésemet és anyagcserémet. Ha majd megszülettem, akkor az első hónapokban már csak a tejére lesz szükségem.
Október 23. Már kinyílt a szám is. Egy év múlva, amikor kedves szüleim ágyacskám fölé hajolnak, majd rájuk mosolygok. Az első szavam biztos, hogy az anyám lesz…
Utóirat: Az a vélekedés, hogy én még nem vagyok önálló ember, hanem csupán anyám testének egy része, egyszerűen nevetséges! Hiszen még a vércsoportom is egészen más, mint az anyámé.
Október 25. Ma elkezdett dobogni a szívem. Szünet nélkül végzi majd szolgálatát életem végéig anélkül, hogy valaha is pihenne. Milyen nagy csoda ez!
November 2. Karom és lábam elkezdett nőni. Igaz ugyan, hogy amíg teljesen kifejlődnek annyira, hogy jól használhatom ezeket a végtagjaimat, még születésem után is jó darabig, időnek kell eltelnie.
November 12. Most sarjadnak kezeim és ujjaim is. Ezekkel a kezekkel fogom majd meghódítani a világot, és jó barátként fogom majd kezemet nyújtani embertársaim felé.
November 20. Édesanyám csak ma tudta meg egészen biztosan az orvosnál, hogy engem a szíve alatt hord. Milyen nagyon örülhet!
November 25. Már látható rajtam, hogy lány leszek! Szüleim biztosan azon tanakodnak, hogy mi legyen a nevem. De szeretném már én is tudni.
November 28. Szerveim teljesen kifejlődtek. Egészen nagy vagyok már.
December 10. Hajam, szemöldököm is elkezdett nőni. Mennyire örül majd anyám szőke kislányának!
December 13. Hamarosan látok majd! Szemeimet már csak egy gyenge varrat tartja zárva! Fények, színek, virágok, milyen pompás lesz! De legjobban mégis annak örülök, hogy láthatom anyámat!…Csak ne tartana olyan sokáig! Még több mint hat hónapig.
December 24. A szívem teljesen kifejlődött. Állítólag vannak kisbabák, akik valami szervi szívbajjal jönnek a világra. A doktor bácsiknak rettentő fáradságukba kerül, hogy az ilyen kisbabákat operációval megmentsék. Hála Istennek, az én szívem rendben van. Egészséges, erős gyermek leszek, mindenki örül majd nekem.
December 28. Édesanyám ma megölt!
Évente 50000 fővel csökken országunk lakossága, mintha egy-egy város tűnne el!
Sajnos sok édesanya egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy egy élő emberi lényt pusztítanak el.  Azt gondolják, hogy a magzat még olyan kicsi, hogy valójában nem is önálló lény, egyébként sem hasonlít a megszületendő gyermekre. Erről viszont Fekete Gyula író így ír: „Az állatok és növények védelmére sok hatásos természetvédelmi intézkedést hoztak, az emberére kevesebbet. A gólya komolyabb védelemben részesül, mint a csőrében hozni szándékozott kisbaba, mert neki még a tojását sem szabad elpusztítani, pedig az ugyebár sokkal kevésbé hasonlít még az anyamadárhoz, mint a három hónapos méhmagzat az édesanyjához.”
Az abortuszjelenség egy társadalom súlyos válságát mutatja. Ez nemcsak az anya, vagy az apa problémája, így a megoldást sem csak a családon belül kell megtalálnunk. Életvédő törvényre lenne szükség és hatékony keresztyén nevelésre. A fogyasztói társadalmi szemlélet helyett felmutatni egy más minőségű életet, melyben a gyermek érték.
 Sokan az abortuszt okolják nemzetünk fogyása miatt, pedig ez csak részben igaz. Az Európai Unió országaiban fele annyi abortuszt végeznek, az átlag gyerekszám mégis csak 1.5, 1.4. A legrosszabb a helyzet Olaszországban és Spanyolországban, pedig Spanyolországban csak orvosi, genetikai okokból lehetséges az abortusz. Az anyák, úgy látszik, tökéletes biztonsággal védekeznek.
Az Európai Parlamentnek az Európa Tanács döntésével egybehangzó határozata kimondja, hogy az emberi élet védelme a megtermékenyítéstől szükséges. Az embriónak is vannak jogai, elsődlegesen az élethez való jog, valamint a családhoz, a genetikai identitáshoz és az emberi személy védelméhez való jog. Morvai Krisztina büntetőjogász az ENSZ CEDAW (volt) tagja így fogalmazott egy állásfoglalásban:
„Az ENSZ CEDAW (a nők egyenjogúságának eléréséért létrehozott) Bizottsága 2002. augusztusában a következőképpen foglalt állást a magyarországi abortuszhelyzetről:
„A Bizottság a tárgyidőszakban – 1998/2002 – bekövetkezett csökkenés ellenére is még mindig aggasztónak találja, hogy milyen magas arányban kerül sor abortuszra a nők, köztük a gyermektelen fiatal nők körében. (...) A Bizottság felszólítja a Részes Államot, hogy vessen be minden alkalmas eszközt a felelősségteljes szexuális magatartás kialakítása érdekében és tegyen meg mindent azért, hogy ne az abortusz szolgáljon a születésszabályozás eszközeként.” Az idézetből világos: a modern, a nők valós érdekeit szem előtt tartó „nőbarát” felfogás az abortuszt nem a női szabadság fokmérőjeként kezeli. Ezzel szemben, figyelemmel a tényleges női élettapasztalatra úgy tekinti, hogy a művi terhesség-megszakítás a nők számára testileg és lelkileg egyaránt fájdalmas, keserves beavatkozás. Az abortusz, mint „szabad döntés” csak valamiféle hamis retorikában létezik, a valós életben nincs olyan nő, aki úgy „döntene”, hogy ő bizony egy abortusz átélésére vágyik. Összességében az ENSZ női jogi bizottságának gyakorlatában az abortuszra kerülő nők magas száma egy adott tagállamban a nők kiszolgáltatottságát s nem pedig jogaik, méltóságuk kiteljesedését tükrözi.”
Lám, még a liberálisnak mondott Európai Uniónak is sok a magyarországi abortuszok száma. Pedig nem is igei alapon állnak. Sürgetik a változást pusztán emberi jogokra hivatkozva.
Imádkozzunk azért, hogy népünk világosságra jusson a magzatgyilkosságok felől, megvallja és elhagyja ezt a bűnt. Isten megbocsát, ha őszintén hozzáfordul valaki! Imádkozzunk, hogy a gyermeket áldásként és ne teherként fogadják a magyar családokban! Bárcsak ránk is igaz lenne Ezékiel 36. ígérete. Olvasandó az egész rész, de néhány verset kiemelek: „mivelhogy ezt mondja az ellenség rátok: Ha-ha és: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek… Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viselik gyalázatukat. Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajöjjenek. Mert íme én hozzátok hajlok, és hozzátok fordulok és megmívelnek, és bevetnek titeket. És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen és lakják a városokat, és a romokat megépítik… és többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled és nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed, ezt mondja az Úr.” Amen
Ágostonné Szőcs Anna
www.anyacska.hu

Olvasnivaló:
Kavin Ferenc: Az abortusz orvosi, társadalmi és demográfiai következményei. Megtalálható a következő címen: http://www.communio.hu/meh/abortad2.htm
Könyvajánló: Miért sírsz, Mirjám? Az abortuszt követő szenvedésről (Poszt abortusz szindróma.) Nők vallanak magzatelhajtást követő szenvedésükről. Orvosok számolnak be az abortusz okozta lelki szövődményekről  - Alfa Szövetség kiadása. Megrendelhető: teglasy@enternet.hu
Segítségnyújtás:
Válság vagy titkolt terheseknek hívható ingyenes szám éjjel-nappal:
Alfa Szövetség (katolikus hátterű)
www.alfaszovetseg.hu
Tel.: 06-80-630-333

 A Kiáltás az Életért Egyesület és az Áldott Teher Alapítvány (protestáns hátterű) ingyenes tanácsadással nyújt segítséget válságterhesség esetén, abortusz utáni krízisben. Tel.: Budapest és vonzáskörzetében. 06-70-225-25-25
Kaposvár és vonzáskörzet: 06-30-40-99-300 (Nem ingyenes számok, de aki rájuk csörög, vagy SMS-t küld, azt visszahívják.)
e.mail: valsagterhesseg@freemail.hu
tanacsadas@freemail.hu
www.valsagterhesseg.hu
1075 Budapest, Asbóth u. 22.I. em.

A Bölcső Alapítvány krízishelyzetben lévő anyákat segít, örökbefogadást elősegítő tevékenységet végez.
Budavári Zita: 06-20-9-44-35-66
Tel./fax.: 06-74-312-759
e-mail: zita@bolcso.hu
www.bolcso.hu
7100 Szekszárd, Tinódi utca 9.

Református Egyház Házasság-és Családsegítő Szolgálata telefonja: 06-1-422-2797
Telefon-lelkigondozás 06-1201-0011 Minden nap délután 17-21-ig
Hasznos oldalak:
Nagycsaládosok Országos Egyesülete: www.noe.hu, www.nagycsalad.lap.hu
Bibliai Házassággondozó Szolgálat: www.bhsz.hu

 
     
Tizenkéthetes, 6-8 cm hosszú magzatgyermek  (már 10 hetesen az ember kicsinyített mása)   Tizenhathetes, 16 cm hosszú magzat


A letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné SzŐcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelőlésével.

 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007