www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Család   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


 
"A keresztyén asszony számára Isten után első a család. Nem a férj, nem a gyerekek és nem a háztartás vagy a munkahely. A szerető családi kapcsolatok azt követelik, hogy mindenkivel a szükségletei szerint foglalkozzanak. A Szentírás világossá teszi, hogy a férj a vezető, de az ő feladata ezzel az is, hogy segítsen a szükségletek felismerésében és betöltésében."
 
Házasság
Házasságunk üzenet
új Jó házasság
Gyermekek veszélyben
Baj van a gyerekkel?
Abortusz
Feleség és Anya
Egy boldog feleség
Kenyai családok
Zene a családban (előkészületben)
Élettörténetek
új Együtt a gyermekért
új A férfi szerepe a családban
új Nagycsalád
 
 
 
Untitled Document

Baj van a gyerekkel? Baj van a házassággal!

- Szarka Miklós a Református Egyház Házasság és Családsegítő Szolgálatánál dolgozik. Református lelkész, pár-és családterapeuta, klinikai lelkigondozó. A gyermekekkel kapcsolatos problémákat sajátos szemszögből látja. A helyzet egyre súlyosabb.  Miben látja a problémák gyökerét?

- Napjainkban egyre kevesebb ép házasságot látunk. Még a témában járatlan ember is megérti, hogy egy-egy válás elsődleges vesztese a gyermek. A Bethesda gyermekkórházba például rendszeresen visznek neurológiailag beteg gyermekeket, akik szenvednek az otthon légkörétől. Fészekélmény helyett inkább börtön- vagy sivatagélmény kíséri végig az életüket. A szülői ház, számukra, nem otthon többé, hanem fogda, ahonnan menekülni kell, vagy sivatag, amelynek érzelemszegény légkörében pszichésen sérülnek. A gyermek tünethordozó. Magán viseli egy tönkrement párkapcsolat terheit. Be kell látnunk, hogy nem a gyermekeinkkel van a baj, hanem velünk, felnőttekkel! A további kérdés tehát nem az, hogy hogyan neveljünk, hanem az, hogy milyen házaspár vagyunk?

- Hogyan alakulnak a házasságok az évek során?
           

- Rendszerint kölcsönös szerelemmel indul a kapcsolat. Az első gyermek születése után azonban 4-5 hónappal már a házaspárok nagy százaléka a kapcsolat jelentős romlásáról számol be. Mi történt? Külső körülmény nem jelentkezett, de a megjelent csecsemővel együtt járó tennivalók beékelődtek közéjük. A férj kirekesztettnek érzi magát, megjelenik az anyós. A kismama szorong, jól csinálja-e. Miközben a felek bezáródnak a saját mindennapos feladataikba, kizárják a másikat, mert nem szánnak időt a kapcsolat építésére.

- Mi az első tanácsa ilyenkor?

- Legyen idő beszélgetni! Ha nincs információ csere, elmarad az érzelemcsere is. Lemerevedhetnek a szerepek, a pár későbbi élete ezzel a negatív alaphanggal indul. Az apa bezárkózik a kenyérharcába, a gyereknevelés összes terhe az anya vállára kerül. Mivel nem ismerik a másik napi gondjait, nem fogják értékelni sem. Ha a párkapcsolat lazul, a felek a gyermekben keresik a párt. Kialakulhat a családban két csoport. Ebből következnek a nevelési magatartás torzulásai:
- a gyermek eszköz az érzelemhiány pótlására
- a gyermek tünet a válságfolyamatban
- a gyermek bizonyíték a házasság életképtelenségére
- a gyermek támasz.

A gyermek egyértelműen sérül!

- Családrajzokat is készítenek a gyerekek. Mi látszik ezekből?

- A családrajzokon jól látni, milyen a család képe. Gyakran rácsokat rajzolnak.
Ilyen cellákban laknak a családtagok, köztük nincs ajtó. Ez jelképezi azt, hogy a családtagok között nincs érzelem-, gondolat-, fájdalom-, és örömcsere. A gyermek számára ez bizonytalanságot jelent. A világ nem egységes, sajátos feszültségek, repedések jellemzik.  A gyermek fegyelmezési problémái mögött a házasság válsága lappang. Nem érzi a szülei feltétlen szeretetét se. Egész viselkedésével azt kérdezi: Szeretsz-e?

- Mennyiben más egy keresztyén családgondozó munkája, mint egy nem hívő szakemberé?

- A családgondozó elsődleges feladata mindig a család gyógyítása. De a lelkész tudja azt is, hogy egyedül a Teremtő Isten képes rendbe hozni egy párkapcsolatot, hiszen Ő alkotta az embert, Ő látja legjobban, hol a hiba, s hogyan orvosolható. Ezért a Bibliához, Isten könyvéhez fordul, gazdag „esettárából” merít. A gyermeknek éreznie kell, hogy a szülők kapcsolata megbonthatatlan védőburok körülötte! Fontos feladat még: a megtéréskor bálványainkat hátra kell hagynunk. Bálvány mindaz, amely fontosabb marad, mint az, hogy hol akar Isten látni, mit akar az életemmel.
- Köszönöm a beszélgetést!
Ágostonné Szőcs Anna
www.anyacska.hu

Segítségnyújtás:
Magyar Református Egyház Házasság-és Családsegítő Szolgálata
1146 Budapest Bethesda u.8
Tel.: 06-1-422-2797
Munkatársak:

A szolgálatot Szarka Miklós vezeti, ő elsősorban házaspárokkal foglalkozik ma már, de egyének is felkeresik. Munkatársai:
Felesége, Sz. Darvas Gyopár a csoportmunkában, gyülekezeti hitoktatásban, és asszonycsoportokkal való foglalkozásban segít.
 Dányi Zoltán lelkipásztor, klinikai lelkigondozó. Feladatkörébe tartozik a gyermekek beilleszkedési zavaraival, serdülőkori krízisekkel kapcsolatos segítségnyújtás.
Mágori Katalin védőnő feladata a családtervezési tanácsadás és preabortív válságkezelés.
Beretvás Szilvia gyermekpszichológus.
Szarka Dávid adminisztrációs feladatokat lát el.

Könyvajánló: Keresztyén kiadók, elsősorban a Kálvin, a Harmat Kiadó és a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány családgondozó könyvei sokat segíthetnek.

linkajánló: www.misszio.reformatus.hu
Könyvajánló: Dr. Molnár Miklós: Isten munkája a család életében. Kálvin Kiadó. Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság. Kálvin Kiadó.A letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné SzŐcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelőlésével.

 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007