www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Család   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


 
"A keresztyén asszony számára Isten után első a család. Nem a férj, nem a gyerekek és nem a háztartás vagy a munkahely. A szerető családi kapcsolatok azt követelik, hogy mindenkivel a szükségletei szerint foglalkozzanak. A Szentírás világossá teszi, hogy a férj a vezető, de az ő feladata ezzel az is, hogy segítsen a szükségletek felismerésében és betöltésében."
 
Házasság
Házasságunk üzenet
új Jó házasság
Gyermekek veszélyben
Baj van a gyerekkel?
Abortusz
Feleség és Anya
Egy boldog feleség
Kenyai családok
Zene a családban (előkészületben)
Élettörténetek
új Együtt a gyermekért
új A férfi szerepe a családban
új Nagycsalád
 
 
 
Untitled Document

Beszélgetés Dr. Pálhegyi Ferenccel

- Ön gyógypedagógus, pszichológus, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat elnöke. Kérem, beszéljen a szolgálatáról!
- Életemnek az az értelme, hogy elmondjam az embereknek azt, amit Isten évekkel ezelőtt rám bízott. Az a szolgálatom, hogy a Biblia üzenetét a házassággal kapcsolatban tovább mondjam, mert a keresztyének házassága a világ számára lehet üzenet. Azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenet, ha helyén vannak ezek az emberek. Az egyik házassággondozó hetünkön egy lelkészfeleség azt látta meg, hogy két hívő ember házassága még nem biztos, hogy hívő házasság. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a ketten ragaszkodnak az Úrhoz, de hát két ember házassági kapcsolata egy új egység és a Szentírásnak ezzel kapcsolatban világos tanítása van, amit nem biztos, hogy figyelembe vesznek.  Én azért vállaltam el otthon, és azért végzem ezt a szolgálatot, mert azt láttuk meg néhányan, hogy rendkívül veszélyes a helyzet egész népünk szempontjából. Ha a családok széthullanak, akkor széthull a nép is, és Jézus Krisztus követőinek kell irányfénnyé válni ebben a sötétségben, ami most van. Szó sincs arról, hogy a hívő emberek között csupa boldog házasság lenne. Azok a hatások, amik most érik az embereket, a nihilizmus, főleg a fogyasztói szemlélet irányából, vagy akár a liberális gondolkodás felől, azok mindenkit elérnek. Úgy, mint ahogy az influenza is mindenkit elér válogatás nélkül. Kapcsolataink is megbetegedhetnek. De mi legalább látjuk az irányt körülbelül úgy, ahogy Pál fogalmazott:  „Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.”( Filippi 3,12)  Szóval minket megragadott a Krisztus. Amikor azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ez iszonyú magas mérce, hogyha én a szeretet mértékére gondolok. Nem tudok én senkit olyan mértékben szeretni, még a páromat se, mint ahogy Krisztus szeret engem, hanem azt jelenti, hogy „úgy”. (János 13,34) Ez pedig azt jelenti, hogyha magamat háttérbe szorítva, és a másikat magam fölé, vagy magam elé rendelve, küzdve az önzésem ellen, küzdve az egocentrizmusom ellen, akkor én Jézus Krisztust követem. Akik Krisztust nem látják, akkor esetleg látnak minket, és esetleg sejtik, hogy merrefelé kellene menni. Itt nem valami cselekedetvallásról van szó, itt az Isten kegyelméről van szó, aki minket elfogadott, megbocsátott és ez nagyon fontos mozzanata Krisztus szeretetének. Nekem a feleségem nagyon sokszor megbocsátott már, szinte naponta, mostanában is, de nem olyan mértékben, nem úgy, ahogyan Krisztus, mert Ő akkor megbocsátott, amikor meghalt értem, pedig még meg sem születtem.
- Említette, hogy két hívő embernek nem biztos, hogy hívő a házassága. Mit takar ez a kijelentés?
- Ha az ember a kapcsolatait, kommunikációs sémáit átveszi, tanulja a környezetétől. Tanulja a szüleitől, meg nemcsak a szüleitől. Napjainkban egyre kevésbé a szüleitől és egyre nagyobb mértékben a környezettől, filmekből, utcáról, és így az ember sodródik abba az irányba. Azt fel kell fedezni, hogy a Bibliának határozott tanítása van ezzel kapcsolatban, és főleg azt kell felismerni, hogy a teremtésben Isten házasságot hozott létre. Én legalábbis így értem azt, hogy Isten férfivá és nővé teremtette, a Maga képére az embert. Mi magunkban nem tudjuk Őt kép-viselni, a köztünk lévő szeretet beszélhet a világnak arról, hogy kicsoda Isten. Az Isten szeretet.
-A Biblia azt írja, hogy az utolsó időkben lesznek emberek szeretet nélkül valók. Vajon a család romlott el előbb, vagy a család szétesése, ezeknek az értékeknek  az eltűnése következménye a társadalmi hatásoknak?
- A végső ok az embernek az Istentől való elszakadása, hogy Ő ma már nem tekintély, nem Ő adja az erkölcsöt. Mi magunk találjuk ki, hogy mi az erkölcsös, és elhittük azt, mi másoknak, végső soron Isten ellenségének, hogy nekünk kell kultúrától, korszaktól függő erkölcsöt létrehozni, azt, hogy ma más világ van, mint azelőtt, hogy nem a középkorban élünk és hát ma néhány dolog természetes, ami korábban nem volt. Egy korszaktól függő erkölcs lesz és napjainkban egyre inkább egy szituációtól függő, szituatív erkölcs lesz. A hívő embernek fel kell ismerni azt, hogy Jézus szoros kapuról és keskeny útról beszél.(Máté 7,13) Azért félek itt most erről beszélni, mert nagyon könnyen arra gondol valaki, hogy valamiféle törvényeskedő útról van szó, nem, szó sincs róla, hanem arról a legalapvetőbb kérdésről, hogy kié az életem. A magamé vagyok, vagy úgy van, ahogy Pál is írja, vagy a Heidelbergi Káté első kérdés-felelete: „...nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. A páli Ige a Róma 12-ben arról beszél, hogy ne igazodjunk a világhoz, hanem változzunk át a gondolkodásunkban. Nos hát akkor én kihez igazodom: a korszellemhez, vagy Isten Igéjéhez. Ha a korszellemhez próbálok simulni, belevinni esetleg szép vallásos gondolatokat, vagy református tradíciókat, akkor én nem Jézus Krisztust követem. Mert az ilyen gyakorlati dolgokban, emberi kapcsolatokban, melyek között első a házasság, aztán más emberi kapcsolatok, szülő-gyermek kapcsolat, barátságok, vagy akár munkahelyi kapcsolatok, ott kell megélni azt, hogy én keresztyén ember vagyok.
- Mit gondol Feri bácsi, a családok válságától kik szenvednek leginkább, a gyerekek vagy a társadalom más tagjai?
- Attól mindenki szenved, csak nem vallják be. Vagy esetleg nem látják, vagy nem tudják, hogy attól szenvednek. A gyerekek számára a legkevésbé tudatos, de a személyiségük fejlődése szempontjából ők vannak a legnagyobb veszélyben. Úgy nőnek fel magyar gyerekek, most már tömegesen, hogy férfit nem látnak, mert nem látják az apjukat, mert nincs otthon, vagy ha otthon van, nincs vele kapcsolatuk, de a tévében látnak olyan figurákat, mint Piedone, a zsaru, vagy Schwarzenegger. Bud Spencernek legalább van humora, de Schwarzeneggernek csak géppisztolya van. A férfi a fejükben azonos lesz az aggresszív magatartással. Ez egy nagyon rossz minta. Tehát ezért szükségük van arra, hogy lássanak olyan embereket, akik igazi férfiak, illetve igazi asszonyok. Mert ha itt nincs harmónia, ha nem állnak fel a Biblia által felvázolt szerepkörök, akkor nincs hova igazodni. A lányok számára ott van a Barbie baba, aki egyáltalán nem nőies. Egy Barbie babáról nem lehet elképzelni, hogy szoptat, még azt sem, hogy gyereket szül, hanem ő egy kirakatbaba.
- Ha mi, vagy a környezetünkben valaki házassági problémával küszködik, kihez, vagy kikhez fordulhatunk segítségért?
- Hála Istennek, azért vannak lehetőségek. A Bibliai Házassággondozó Szolgálat is azért jött létre, hogy segítsen a házaspároknak. Szívesen megyünk gyülekezetekbe csendesnapokat tartani, sőt gyülekezetek szerveznek olykor házassággondozó heteket. Folyóiratunk, a Biblia és Család nyújthat segítséget, levelezni lehet a folyóiraton keresztül. Örülnénk, ha minél többen, gyülekezetek, magánszemélyek megrendelnék. A Bethesda Kórház mellett Szarka Miklósnak a Házasság és Családsegítő Szolgálata is nyújt segítséget. Tehát van segítség, de végső soron Isten segít, nem emberek, de Ő elhívott olyan embereket, akiket ezzel a szolgálattal bízott meg.
- Köszönöm a beszélgetést.
Ágostonné Szőcs Anna
                                                                         www.anyacska.hu

Könyvajánló:
Dr. Pálhegyi Ferenc könyvei, például a Keresztyén házasság. Kaphatóak a keresztyén könyvesboltokban
Az Ébredés, a Harmat, a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány könyvei
Segítségnyújtás:
Bibliai Házassággondozó Szolgálat: www.bhsz.hu
A Házasság-és Családsegítő Szolgálat telefonja: 06-1-422-2797
Telefon-lelkigondozás 06-1201-0011. Minden nap 17h-21h-igA letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné SzŐcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelőlésével.

 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007