www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Család   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


 
"A keresztyén asszony számára Isten után első a család. Nem a férj, nem a gyerekek és nem a háztartás vagy a munkahely. A szerető családi kapcsolatok azt követelik, hogy mindenkivel a szükségletei szerint foglalkozzanak. A Szentírás világossá teszi, hogy a férj a vezető, de az ő feladata ezzel az is, hogy segítsen a szükségletek felismerésében és betöltésében."
 
Házasság
Házasságunk üzenet
új Jó házasság
Gyermekek veszélyben
Baj van a gyerekkel?
Abortusz
Feleség és Anya
Egy boldog feleség
Kenyai családok
Zene a családban (előkészületben)
Élettörténetek
új Együtt a gyermekért
új A férfi szerepe a családban
új Nagycsalád
 
 
 

Együtt a gyermekért

Logopédiai szülői értekezletek összesítése – Nagyné Kele Márta logopédus
2010.október


Amit alapjaiban gondolok a logopédiáról az, hogy régebben nem kellett logopédus, mégis meg tanultak beszélni a gyerekek. A mai megfigyelések szerint egyre több a beszédhibás gyerek és a számuk évről évre növekszik. Saját 4 gyermekem beszédfejlődése is kisebb-nagyobb hibákkal indult. Amikor szűröm a gyerekeket, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott új törvény kötelezővé tesz, olyan füllel hallgatom őket, mint ahogy a saját gyerekeimet hallgattam. Ehhez a szűréshez nem kell a szülők beleegyezése, mégis van beleszólásuk utána, hogy kérik, vagy nem kérik a logopédiai foglalkozást – ez már az Ő döntésük.
"A beszédnek alapvetően két fontos mozzanata van: beszédészlelés és – megértés, és a kivitelezés. A gyermek beszédelsajátítása folyamán szoros kapcsolatban van, mind a percepcióval (hallás, látás, érzékelés), mind az artikulációs bázissal. Elsődleges azonban mindig a beszédészlelés és megértés." (Szabóné Várkonyi Andrea).
Gósy Mária és csapata néhány éve a magyar népességben is felmérést végzett. A mai gyermekeknek (nem csak beszédhibásaknak) 65%–nak van ilyen problémájuk. A beszéd felgyorsult, régen egy perc alatt 80 szót mondtak, ma 120 szót ejtünk. (Ha gyorsan pörölünk a gyermekkel, felét nem is érti). Alig van gyermek, aki pontosan tud szavakat ismételni: a szó végét elhagyja, pontatlanul ejti, komoly félrehallásaik vannak. Nagy terület a differenciáló képesség problémája (örül – őrül, szita – Zita, eke – ege).
Szó előhívás, a szókincs aktivizálása is problémákat mutat, a szótagolási képesség zavart. Három szónál több szót megismételni problémát jelent az óvodásoknak. A szövegértési nehézségeik később innen is erednek.
A beszédfejlődés másik területe, az artikulációs bázis:
 • beszédszervek (ajak, szájtér, fogazat, izomzat) mind befolyásolják a beszéd képességét.
 • ép hallás
 • ép idegrendszer
 • beszélő környezet.
Ha ezek közül bármelyik sérül, már nem megfelelően alakul a beszéd. Hozott anyaggal dolgozunk: a beszédszervek olyanok, amilyenek … keveset rágnak a gyerekek, az édesség tönkre teszi a fogakat, ezzel rásegíthetünk az amúgy is rosszabb feltételekkel induló beszédnehézségekhez.
Az állandó zaj, háttér TV–zés, halláskárosodást okozhat. Ha túlkiabálják egymást, ami jellemző az óvodákra – megjelenhet a diszfóniás hangadás. Ahol rekedten beszél a gyermek, kidüllednek a nyaki erek, a hangszalagok megvastagodnak, esetleg csomók jelennek meg. A szorongó gyermekek dadoghatnak. Általános jelenség, hogy a szülők idegesek megélhetési gondok miatt. A gyermekeket mindig siettetjük...

Beszélő környezet, az anyja – gyermek kapcsolat, már a szoptatásnál nagy jelentőségű. Nem mindegy hogy TV–t nézünk, vagy telefonálunk közben, vagy veszekszünk a feje fölött, vagy az anyja szorong a megélhetési gondok miatt. Ez mind zavaró lehet a későbbi fejlődésben. Mindenki ideges, állandóan szaladunk, közben nem vesszük észre, hogy elmegyünk a lehetőségek mellett.
Az esti felolvasott mese nagyon kevés helyen szokásos, inkább bekapcsolják a DVD–t. Pedig ebben a korban a csend a legértékesebb, a bensőséges percek, a felolvasott esti mese. A gyermeki fejlődés feltétele még a kipihent éjszaka és a reggelizés.
Térjünk rá a foglalkozásokra!
Hetente 1–2 napon, 30–45 perc alatt 3–4–5 gyermek jelenik meg a logopédiai foglalkozásokon. Ez időben folyamatosan beszélek, ragasztom a feladatokat, egyénileg haladunk, próbálok komplex feladatokat feladni. Az ajánlott otthoni gyakorlás ideje napi 10–15 perc, esetleg 20 összesen. – Szükséges, hogy a nyelvgyakorlatokat tükör előtt végezzék.
 • Hallási differenciálás – anya vagy apa mondja, a gyermek mutatja a hallott hangot, pl. s–vonatkép, – sz–kígyókép.
 • A hangfejlesztés az én dolgom, de be szoktam írni, pl. á–padlás–zárod a fogad–csücsöríts– és ráfújsz–ebből egy s hang lesz.
 • Szótagokban való gyakorlás
 • Szavakban gyakorlás
 • Mondatokban gyakorlás
 • Két hang differenciálása
 • Mondatértés
 • Szövegértés stb.

Mivel kevés az idő, látom, hogy kinél mire kell fektetni a hangsúlyt. Az órán megmutatom a feladatokat, a gyakorlás bevésése az otthoni feladat. Sok a dicséret. Csillag szemű ötöst szoktam adni. Próbálom nem a szülőket osztályozni.
Mivel kevés az idő, látom, hogy kinél mire kell fektetni a hangsúlyt. Az órán megmutatom a feladatokat, a gyakorlás bevésése az otthoni feladat. Sok a dicséret. Csillag szemű ötöst szoktam adni. Próbálom nem a szülőket osztályozni. Sok szülő többet szeretne, jobban, nagyobb csinnadrattával, vagy elmélyültebb szakmai tudással, időnként foniátriai, pszichológiai, vagy fejlesztőpedagógusi csúcs végzettséggel együtt, amelynek én is helyet hagyok és igazat adnék. Vannak szülők, akik megértik a jelen helyzet időbeli, térbeli, történelmi lehetőségeit és ölbe veszik gyermeküket. A pici feladatokat komolyan veszik, mintha osztályoznék, talán ők vannak kevesebben. Ráéreznek a tanulás jó ízére. Rájönnek, hogy az elfoglaltságukból kiszakított, elkülönített időnek és a szakemberektől kapott pici feladatoknak komolyan vétele többszörös vetés a gyermek életében.
 • az ölmeleg meghosszabbítása,
 • a közös tanulás,
 • a kitartás, küzdés,
 • a tekintélytisztelet,
 • a feladatok komolyan vétele, mind olyan vetés, amely felnőtt korukig elkíséri őket.

A logopédus feladata lenne a konkrét logopédiai terápia és a szülőkkel való kapcsolattartás is. A szorongó szülőket megnyugtatni, a lazákat megerősíteni. (mindkét szülő típus nehézséget jelent, "rontja a hatékonyságot").
Minden szülő szeretné gyermekének a legjobbat, és közben ide–oda szaladgálunk ennek eléréséért. S talán elfelejtjük, vagy nem is merünk bízni abban, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak a gyermekünk fejlődésének a biztosítására, hiszen ránk bízattak. Mindenkinek van valamilyen erőssége. Van, aki jól énekel, van, aki jól focizik, van, aki jól főz, szépen takarít. Ez mind jól hasznosítható a gyermekünk fejlődésében.
Tudnunk kell erről az időszakról: hogy soha nem leszünk olyan fontosak, mint most vagyunk!!! Ez páratlan időszak az életünkben, a gyermeket minden fejleszti, amit velünk tesz.
 • Gazol a kertben: szerepet tanul nagy mozgást fejleszt, érzelmileg töltődik, kommunikál.
 • Mosásnál: ruhát válogathat szín szerint: alak, forma, színdifferenciálás.
 • Heti egyszer süthetünk együtt: diszkalkulia prevenció (számolás gyengeség megelőzés) – 2 tojás, 5 kanál liszt, stb.
 • Kókusz golyókészítés: nincs az a gyurma, ami jobb ennél,
 • Portörlés: kézkoordináció fejlesztés, irány–, térdifferenciálás és tanulás.
 • Répatisztítás: finommotorika fejlesztés.

Utána lehet együtt leülni, pihenni, beszélgetni. Ez durván a munkával együtt ¾ – 1 óra az időnkből.
Különböző kutatásokból tudjuk, hogy az elmaradásokat vissza lehet vezetni a csecsemőkori mozgás fejlődés egyes szakaszainak a kimaradására. Ezt próbálja bepótolni az alapozó terápia, fejlesztőpedagógia. Pedig szabad és kell is kúszni–mászni a gyermekkel. Találkoztam olyan gyermekkel, aki nem ismeri, hogyan kell elkapni a labdát. Pedig a hintázás, a ritmusos énekek, taps, járás, labdapattintás énekkel a legjobb módjai a ritmus fejlesztésének. Megkockáztatom, hogy aki sokat labdázik és ritmizál, annak nem lesz gond az o betű és ennek a rövid–hosszú alkalmazása.
Keressék elő, amit Önök szívesen csináltak és ízleltessék meg a gyermekükkel is, nem elfeledve, hogy Ő nem mi vagyunk. Ő egyszeri és megismételhetetlen alkotás, aki egy időre nekünk adatott.
Múlt tanévben a különböző szakterületű kollegákat megkérdeztem arról, hogy mit tanácsolnak a szülőknek, hogy a gyermekükkel hogyan készüljenek az iskolára.
Néhány gondolatot közreadok a teljesség igénye nélkül:

Óvónő:
 • tanítsák következetességre a gyermeket, ha kér a szülő valamit a gyermektől, közben ne változtassa meg a véleményét. A szülő legyen kiszámítható és példakép a gyermeknek. Este készítsék ki a ruhát, legyen következetes a szülő. Érdeklődjön a szülő a gyermek iránt, az alapvető ismeretek elsajátítása fontos és ezen belül a saját élmények a legmaradandóbbak. Pl: állat, mit eszik, mire való… Tanítsa tiszteletre a gyermeket, ne a gyerek előtt szidják a pedagógust. Serdülőkorban biztosan meg fogja kapni a szülő a gyermektől azt, amit otthon tanult. Legyenek szabályok, és az óvodait fogadják el!

Fejlesztőpedagógus:
 • Önállóságra neveljék gyermeküket – cipő fűzés, popsi törlés,
 • jobb–bal kézismeret fontos: különösen az, hogy kialakult dominancia legyen,
 • 5–ös számkörben legyen biztos (kivonás, összeadás, pótlás, bontás) ezt hívja a szaknyelv számfogalomnak. Számlálás 10–11, de általában 20–ig menjen. Ha nem szereti ezeket a feladatokat, ez jelzi, hogy gond van ezeken a területeken. Szeresse a mesét hallgatni, persze ehhez az kell, hogy valaki felolvassa. A TV leszoktatja a gyermeket a gondolkodásról, és kiskorban megakadályozza a fejlődést. A legfejlesztőbb a kép nélküli mese. Az első fokozat a nagy képes mesekönyv, második fokozat – kis képekkel mesekönyv, lemez, könyvolvasás. A fejből mondott mesét szeretik és értékelik. A „jó éjszakát mese” megnyugtató és lecsendesít. A színezés kiment a divatból, pedig ez készíti elő az írásra a gyermeket és ez az ujjpercek tréningje a gyermeknek. A ceruza fogás kialakítása a gyermeknek nem az iskola feladata. Játsszanak emlékezet– vizuális–verbális memóriát fejlesztő játékot, pl: puzzle!

Pszichológus:
 • Legyen napirend, és néhány szabály is! Következetes legyen a szülő! Pl: azt mondja a szülő, hogy menjünk fürödni, ez 5 percen belül történjen is meg! Ha azt kérik, 8 órára jöjjenek be az óvodában, akkor érjenek be!
 • Beszéljenek a saját iskolai élményeikről, milyen jó volt mikor a szülő járt iskolába, a negatív élményeket ne mondják!
 • Együtt válasszák ki a tanszereket.
 • A tanító nénivel ismerkedjen a szülő, ha van rá mód.
 • Jutalmazás kell, de ne pénzzel.
 • A napi egy közös étkezés egy beszélgetéssel együtt nagyon fontos. A szülők természetesen beszélgessenek, ahol a gyermek jelen van, ez jó a gyermeknek, és ha kérdez valamit, akkor válaszoljanak neki.
 • A szabálytudatot társasjátékokkal jól lehet fejleszteni.
 • A szabály változhat, de ez ne menetközben történjen.

Gyógypedagógus:
 • A problémás gyermekkel ne féljenek szakemberhez fordulni, pl.: Nevelési Tanácsadó, Szakbizottságok. Itt esetleg SNI–s (sajátos nevelési igényű), vagy BTM–s (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek) szakvéleményt kapnak, ami a további pluszfejlesztésüket tudja biztosítani.

Hitoktató:
 • "Isten ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom" (Biblia). Lépésről lépésre haladva a feladatok, konfliktusok megoldása közben megismerhetjük az ajándékozót. Isten tanácsa: "Hívj segítségül..."

Ennél jobbat és többet nem tudok tanácsolni.


Nagyné Kele Márta logopédus 2001–óta tanít Bényén, Káván, Vasadon, Gyömrőn, néhány éve Csévharaszton és Maglódon 2009 óta. Konfliktuskezeléssel foglalkozó szakember, közvetítő személy, mediátor.


Forrásanyagaim:
Beszédészlelés és beszédmegértési zavarok az anyja nyelv elsajátításában.
Gósy Mária – Budapest 2007,
Szabóné Várkonyi Andrea – A beszédfejlődés menete (honlap címe: htttp://www.freeweb.hu/logopedia/szulok/beszedfejlodes.html)
Campbell - Életre szóló ajándék.
Linda Dilov - Feleségek könyve.
Lovas Zs. - Herczog M. - Mediáció Konfliktuskezelés...
Dr. Szarka Miklós, Dr. Pálhegyi Ferenc előadásanyagai, könyvei
Üllő és Gyömrő Nevelési Tanácsadó munkatársainak gondolatai
Saját élettapasztalatom, 30 éves gyakorlatom és keresztyén gondolkodásmódom alapja, a Biblia


A letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné Szőcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelőlésével.
 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007